AnnetEksempler på modeller i forskjellig målestokk. De fleste er laget hos OSLO MODELLVERKSTED fram til sommeren 2017. Nye modeller fra Skalpell Modellverksted kommer til etter hvert.
1:10
1:10
Bygård til Melangereklame
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:10
Stavkirke byggesett
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:10
Tomra-maskin T -820
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:20
1:20
Villa, typehus
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:20
Nasjonalgalleriet
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:20
Kunstindustrimuseet i Oslo
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:20
Buchner-salen , Arkitekturmuseet i Oslo
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:20
Samtidsmuseet i Oslo
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:20
Destillasjonsapparat fra Narum Brenneri
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:20
CO2 Renseanlegg
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:20
Utsmykning Kontorbygg Agder Energi
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:50
1:50
Capjet
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:50
Forsvarsmuseet Oslo
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
1:1
Kabelprøve 1;1
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Valgavlukke og urne
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Glava 1:1
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Bestikk i bjørk
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Objekter til Design effekt 09
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Rockwool
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Mobiltelefon
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Spilleautomatmaskoten » Snorre»
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Logo for «Scandinavian coffee house»
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Logo for Østby Grafisk
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Skulptur. Veritas, Høvik
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:1
Modeller av ost
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:00
1:00
Plantecelle
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:00
Vedstruktur
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:100
1:100
Ibsenkvartalet Oslo
Produsert av Oslo Modellverksted.
1:200
1:200
Bølgekraftverk
Produsert av Oslo Modellverksted.