Velkommen til Skalpell Modellverksted  i Oslo. Hos oss får du arkitektmodeller i EKTE 3D. Vi bygger salgsmodeller, terrengmodeller, arbeidsmodeller, utstillingsmodeller og detaljer for arkitekter, entreprenører og boligutviklere. Nesten ingen modell er for liten (eller for stor)! Har du behov for modellbygger –  Ta kontakt.

Nedenfor finner du eksempler på aktitekturmodeller i forskjellig målestokk. De fleste av disse er laget hos OSLO MODELLVERKSTED fram til sommeren 2017, men nye kommer til etter hvert.

Modell i 1:200. Sentergården Lørenskog. Skalpell Modellverksted AS.Skalpell Modellverksted AS
Arkitektmodell - nedre Foss Park
Skalpell Modellverksted modell 1:500
Husøy Havn
Modell - Nydalen

Følg oss!

Skalpell Modellverksted på Facebook