Ålesund

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Asplan
Målestokk: 1:1000
År: 2007