Modell av Ballerud hageby© Skalpell Modellverksted AS

Modell av Ballerud hageby - Skalpell Modellverksted AS

Salgsmodell i 1:400 av Ballerud hageby

Ballerud hageby

Modell av Ballerud hageby - Skalpell Modellverksted AS

Salgsmodell i 1:400 av Ballerud hageby

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig
Arkitekt: Einar Jarmund & Co AS
Målestokk: 1:400
År: 2023