Bestumveien 99

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Bestumveien 99 AS
Arkitekt: Jan Terje Iversen
Målestokk: 1:100
År: 2013