Arkitektmodell bygget av Oslo Modellverksted.

Bølgekraftverk

Arkitektmodell bygget av Oslo Modellverksted.

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Sentralinstituttet for industriell forskning
Arkitekt:
Målestokk: 1:200
År: 1978