Boligprosjekt Holmen, Oslo

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Enerhaugen arkitektkontor
Målestokk: 1:100
År: