Arbeidsmodell for planlegging av utstillinger

Buchner-salen , Arkitekturmuseet i Oslo

Arbeidsmodell for planlegging av utstillinger

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Nasjonalmuseet
Arkitekt: Sverre Fehn
Målestokk: 1:20
År: 2014