Utvidelse av Deichmanns bibliotek, Oslo.

Deichmanns bibliotek, Oslo

Utvidelse av Deichmanns bibliotek, Oslo.

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Eliassen og Lambertz-Nielsen
Målestokk: 1:100
År: