Det odontologiske fakultet, Bergen

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
Målestokk: 1:1000
År: 2006