Espern

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Larkas
Målestokk: 1:500
År: 2007