Modell for planlegging av utstillinger

Forsvarsmuseet Oslo

Modell for planlegging av utstillinger

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Forsvarsmuseet
Arkitekt: KEY Arkitekter
Målestokk: 1:50
År: 2014