Gamleveien 80

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: OTIUM a/s
Arkitekt: Haaland ark.
Målestokk: 1:200
År: 2011