Del av utstillingen «Norwegian Wood » Nal I Ecobox, Arkitekturmuseet

Gang og sykkelbru Egersund

Del av utstillingen «Norwegian Wood » Nal I Ecobox, Arkitekturmuseet

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Egersund kommune
Arkitekt: Arne Eggen arkitekter
Målestokk: 1:200
År: 2009