Modell av Gartneritaket Vestby

Modell av Gartneritaket Vestby

Gartneritaket Vestby

Modell av Gartneritaket Vestby

Oppdragsgiver: Bonava Norge AS
Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter AS
Målestokk: 1:200
År: 2023