Gjensidigegården, Karl Johansgt.

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Gjensidige
Arkitekt: Torstein Ramberg
Målestokk: 1:100
År: