Glassverket - Drammen© Skalpell Modellverksted AS - 2022

Glassverket - Drammen

Salgsmodell av utbyggingsområde. Glassverket ved Drammen.

Glassverket Drammen

Glassverket - Drammen

Salgsmodell av utbyggingsområde. Glassverket ved Drammen.

Oppdragsgiver: Union Eiendom
Arkitekt: A-Lab
Målestokk: 1:500
År: 2022