Greverud Senter Syd

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Greverud Utvikling AS
Arkitekt: Kvernås Arkitekter
Målestokk: 1:500
År: 2014