Hamang Terrasse 55

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: DNB Eiendom
Arkitekt: Meinick Arkitekter AS
Målestokk: 1:200
År: 2015