Hoven-Loen

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: siv.ark. Eva Kofoed
Målestokk: 1:200
År: 2014