Modell 1-500

Modell til montering på bymodell av Kristiansand.

Kongsgård Park Kristiansand – 1:500

Modell 1-500

Modell til montering på bymodell av Kristiansand.

Oppdragsgiver: Kristiansand Kommune
Arkitekt: Erik Asbjørnsen
Målestokk: 1:500
År: 2019