Kontorbygg. Forus, Stavanger

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt:
Målestokk: 1:100
År: