Kulturhus, Porsgrunn

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter
Målestokk: 1:500
År: 2007