Lierstranda - modellbilde

Lierstranda - modellbilde

Modell til større utviklingsområde med planlagt sykehus og helsepark. Lier/Drammen.

1:1000. Terreng i kartong. Bygniger i Cibatool og 3D-print.

Lierstranda

Lierstranda - modellbilde

Modell til større utviklingsområde med planlagt sykehus og helsepark. Lier/Drammen.

1:1000. Terreng i kartong. Bygniger i Cibatool og 3D-print.

Oppdragsgiver: Eidos Eiendomsutvikling AS
Arkitekt:
Målestokk: 1:1000
År: 2019