Logo for «Scandinavian coffee house»

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Scandinavian sales design
Arkitekt:
Målestokk: 1:1
År: 2011