Arkitektmodell - Mesna Senter - Lillehammer

Arkitektmodell bygget hos Skalpell Modellverksted AS.

Revisjon av terreng + nytt prosjekt i tre.

Mesnakvartalet Lillehammer

Arkitektmodell bygget hos Skalpell Modellverksted AS.

Revisjon av terreng + nytt prosjekt i tre.

Oppdragsgiver: Mesna Senter AS
Arkitekt:
Målestokk: 1:500
År: 2018