Moske, Algeri

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Pride ark
Målestokk: 1:1000
År: 2007