Nordbygata 1

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Nordbygata 1 A/S
Arkitekt: Jan Terje Iversen
Målestokk: 1:500
År: 2010