Norske Ambassade i Ryadh

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Torstein Ramberg
Målestokk: 1:200
År: