Konkurranseprosjekt

Nytt Munch/Stenersen Museeum Bjørvika Oslo

Konkurranseprosjekt

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter
Målestokk: 1:500
År: 2009