Objekter til Design effekt 09

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Norsk Designråd
Arkitekt:
Målestokk: 1:1
År: 2009