Østenstad Kirke

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Harald Hille
Målestokk: 1:100
År: