Reguleringsplan

Paradis, Stavanger

Reguleringsplan

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: L2 arkitekter as
Målestokk: 1:1000
År: 2009