(1969-71)

Pneumacosm

(1969-71)

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Nasjonalmuseet
Arkitekt: Hans-Rucker-Co.
Målestokk: 1:200
År: 2008