Modell av Rådhushagen Ski

Modell av boligprosjekt i Ski sentrum. 179 Leiligheter med salgsstart i 2022.

Modell av Rådhushagen i Ski

Rådhushagen Ski

Modell av boligprosjekt i Ski sentrum. 179 Leiligheter med salgsstart i 2022.

Modell av Rådhushagen i Ski

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig
Arkitekt: Arcasa
Målestokk: 1:200
År: 2022