Regjeringskvartalet 1:100

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Statsbygg
Arkitekt: Torstein Ramberg
Målestokk: 1:100
År: