Rikshospitalet Gaustad, Oslo

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Statsbygg
Arkitekt: Bergersen Gromholt & Ottar
Målestokk: 1:500
År: 2000