Seilduksgata 25/31

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Seilduksgata 25/31 AS
Arkitekt: Arkitektkontoret Brodtkorb AS
Målestokk: 1:200
År: 2015