Skalpell Modellverksted modell 1:500

Arkitektmodell bygget hos Skalpell Modellverksted AS.Skalpell Modellverksted modell 1:500

Arkitektmodell bygget hos Skalpell Modellverksted AS.

Arkitekturmodell i 1:500 for Løvseth + Partners.

Ny bebyggelse i treverk. Eksisterende bebyggelse i Cibatool.

Sinsenveien 51-53 – 1:500

Arkitektmodell bygget hos Skalpell Modellverksted AS.Skalpell Modellverksted modell 1:500

Arkitektmodell bygget hos Skalpell Modellverksted AS.

Arkitekturmodell i 1:500 for Løvseth + Partners.

Ny bebyggelse i treverk. Eksisterende bebyggelse i Cibatool.

Oppdragsgiver: Løvseth + Partners
Arkitekt: Løvseth + Partners
Målestokk: 1:500
År: 2018