Arkitektmodell - Sinsenveien

Arkitekurmodell - Sinsenveien

Arkitektmodell bygget hos Skalpell Modellverksted AS.

Sinsenveien 51-53 – 1:1000

Arkitekurmodell - Sinsenveien

Arkitektmodell bygget hos Skalpell Modellverksted AS.

Oppdragsgiver: Løvseth + Partner AS
Arkitekt: Løvseth + Partner AS
Målestokk: 1:1000
År: 2017