Skolegården Grimstad

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Hille & Melbye AS
Målestokk: 1:200
År: 2012