Skulptur. Veritas, Høvik

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt:
Målestokk: 1:1
År: