Søndre Oslo DPS. Mortensrud

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Hille og Melbye arkitekter
Målestokk: 1:500
År: 2011