Spro Havn, Nesodden

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Spro Havn A/S
Arkitekt: Derlick Arkitekter AS
Målestokk: 1:1000
År: 2009