Stavanger

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver:
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
Målestokk: 1:2000
År: 2012