Stavkirke byggesett

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Nasjonalmuseet
Arkitekt:
Målestokk: 1:10
År: 2007