Stensby Barnehage

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Eidsvoll Kommune
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
Målestokk: 1:100
År: 1994