Modell av Stovner Skole© Skalpell Modellverksted AS

Modell av Stovner Skole

Stovner Skole

Modell av Stovner Skole

Oppdragsgiver: Myklebust Øvrebø Arkitekter AS
Arkitekt: Myklebust Øvrebø Arkitekter AS
Målestokk: 1:500
År: 2022