Sykehus i Sudan

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Helse Vest
Arkitekt: Morales architects
Målestokk: 1:500
År: 2008