Thon Tower

Denne modellen er tidligere produsert hos Oslo Modellverksted

Oppdragsgiver: Olav Thon
Arkitekt: Arkitektene Lysaker Mølle
Målestokk: 1:500
År: